(vadovaujamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-404)

1. Nuo einamų metų kovo 1 dienos iki balandžio 30 dienos priimami prašymai, jei vaikas, mokinys:
1.1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
1.2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
1.3. gyvena nuomojamajame būste mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).
Asmenys, nurodyti 1.1-1.3 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 dienos, netenka piėmimo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis šio Aprašo 2 punktu.

2. Nuo einamųjų metų gegužės 1 dienos priimami prašymai į laisvas vietas.

3. Reikalingi dokumentai:
1. Tėvų (globėjų/rūpintojų) prašymas.
2. Gimimo liudijimo kopija.
3. Vaiko sveikatos pažymėjimas Forma Nr. 027-1/a.

Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai pateikia papildomai vieną iš šių dokumentų:
- pradinio išsilavinimo pažymėjimą (į penktąsias klases);
- pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

4. Nuotraukos (mokinio elektroniniam pažymėjimui) FAILAS, kurio formatas:
jpg., 22x26 mm, skiriamoji geba 1200x1200,
spalvinė gama – RGB
plotis (Width): 295 pixels
aukštis (Height): 380 pixels
tankis (Resilution): 300dpi

Prašymai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. progimnazijos raštinėje.
Informacija teikiama telefonu (8 41) 51 90 39

2018 m. sausio 31 d., trečiadienį, 15.00-19.00 val. vyks ATVIRŲ DURŲ DIENA: 1-8 klasių mokinių, tėvelių susitikimai su mokytojais.
Maloniai kviečiame kartu su vaiku dalyvauti individualiuose susitikimuose su mokytojais Jums patogiu metu ir aptarti I pusmečio įvertinimą.
Registruojantis prašome pasirinkti, kokiu metu ir kurį mokytoją ketinate aplankyti. Įrašykite savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Registracija pas pradinių klasių mokytojas

Registracija pas mokytojus dalykininkus

 

Organizuojama nemokama vaikų dienos stovykla Šiaulių m. pietinio mikrorajono gyventojams.

 

Registracijos forma: https://goo.gl/forms/gwN2LHL3CziAKXBF2

Spalio 2 - 6 dienomis vyks knygų tausojimo akcija.

Primename, kad būtina apsilenkti ir susitvarkyti knygas. 

 

Bibliotekos vedėjos