Programos "eTwinning" Nacionalinė paramos tarnyba praneša, kad Rėkyvos progimnazijos mokytojai Virginijai Tunikaitytei suteiktas  Nacionalinis kokybės ženklelis (NKŽ) už projektą "HEALTHY FOOD HEALTHY CHILDREN". Sveikiname.
Programos „eTwinning“ kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams, vykdantiems puikius projektus programoje „eTwinning“. Jie pažymi, kad projektas pasiekė nacionalinį ir Europos standartą.    


           
"eTwinning" Nacionalinė paramos tarnyba, vertintojų komanda

2021 m. kovo 24 d. mieste vyko Šiaulių miesto 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiada. Sveikiname nugalėtojus: 7A klasės mokinę Rasviltę Lazauskaitę laimėjusią II vietą ir 6 klasės mokinį Arijų Bulą laimėjusį III vietą.

Rasviltė Lazauskaitė iškovojo teisę dalyvauti 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados III turo etape, kuris vyks 2021 m. birželio 4 d. nuotoliniu būdu. Šį etapą organizuoja ir vykdo Lietuvos biologijos mokytojų asociacija ir skaitmeninė mokymo(si) aplinka Eduka klasė.

Dėkojame biologijos mokytojai Irmai Radvilei už mokinių paruošimą.

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos direktoriaus atrankos komisijos sudarymo dokumento nuorašas 

Gerbiami Šiaulių Rėkyvos progimnazijos bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2020 m. skyrusiems 1.2 % pajamų mokesčio mūsų progimnazijai.

Kviečiame 1.2 % savo pajamų mokesčio skirti Šiaulių Rėkyvos progimnazijai!

Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja.

2021 m. iki gegužės 1 d. užpildžius formą FR0512, Jūsų 1.2% nuo praeitais metais valstybei sumokėto pajamų mokesčio bus pervesti Šiaulių Rėkyvos progimnazijai. Jeigu šia teise nepasinaudosite, pinigai tiesiog liks valstybės biudžete. Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai.

Remiantis Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 1.2 procentų GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašu lėšos skiriamos: 60%  - progimnazijos patalpų remontui; 20% - mokinių skatinimui; 10% -  edukacinių aplinkų kūrimui; 10% - reprezentacijai.

Pagarbiai

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos taryba


Kaip skirti 1.2 procentus pajamų mokesčio paramą?

 

Sveiki pristatome naujausią mokyklos laikraščio "Gandro žinios" numerį. Malonaus skaitymo.

Skaityti čia