2017 m. kovo 31 d. 5A klasės mokinė Neda Mikalauskaitė laimėjo I vietą, 6 klasės mokinė Medeinė Butkevičiūtė laimėjo II vietą, 6 klasės mokinė Lauryna Dulinskaitė laimėjo III vietą, 7 klasės mokinė Rusnė Gutauskaitė laimėjo II vietą Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų-biologijos olimpiadoje. Sveikinimai Nedai, Medeinei, Laurynai, Rusnei!

Ačiū mokytojai Irmai Radvilei už mokinių paruošimą olimpiadai.

Gerbiami Šiaulių Rėkyvos progimnazijos bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2016 m. skyrusiems 2% pajamų mokesčio mūsų progimnazijai. Džiugu, kad paramą perveda ne tik mokinių tėveliai, bet ir mokytojai, jų artimieji, kiti progimnazijos darbuotojai.

Kreipiamės vėl į kiekvieną iš Jūsų prašydami, iki gegužės 1 dienos, pervesti 2% pajamų mokesčio sumos Šiaulių Rėkyvos progimnazijai

Jūsų parama Rėkyvos progimnazijos bendruomenei suteiks galimybę toliau planuoti svarbius darbus, ir tai padės Jūsų vaikams jaukiai, patogiai ir saugiai mokytis šioje progimnazijoje.

Paraginkite ir savo artimuosius, kolegas, draugus paremti Šiaulių Rėkyvos progimnaziją.

Pagarbiai

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos tarybaApsisprendę pervesti paramą, Jūs turite užpildyti prašymo formą FR0512. Raidės ir skaičiai turi būti tiksliai įrašyti į laukelius, pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

Jūsų prašymo formos FR0512 Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateiktos šiais būdais:

·     Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/. 

·     Užpildytą ir pasirašytą formą galima tiesiogiai pristatyti į VMI (Valstybinę mokesčių inspekciją). Šiaulių apskrities VMI adresas: Vilniaus g. 265, LT - 76337 Šiauliai.

·     Užpildytą formą galite grąžinti klasės vadovei arba atnešti sekretorei.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

·       1  - Jūsų asmens kodas;

·       2  - Jūsų telefono numeris;

·       3V - Jūsų vardas;

·       3P - Jūsų pavardė;

·       4 - Jūsų adresas;

·       5 - rašyti 2016;

·       6S - žymėti varnele;

·       E1 laukelyje - rašyti 2;

·       E2  - rašyti 190530316;

·       E4  - rašyti 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį progimnazijai;  

·       E5  - rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik už 2016 metus, rašykite 2017 m.,2018 m.,  jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą.

    Prašome nepamiršti pasirašyti.

      Prašymo formas FR0512 turite pateikti ne vėliau, kaip iki š. m. gegužės 1 dienos.

 Dėkojame Jums už nuoširdų norą padėti.

 

  KVIEČIAME  MOKYTIS

priešmokyklinukus, būsimuosius pirmokus

ir mokinius į 2-8 klases

ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJOJE

2017-2018 m. m.

Prašymai priimami iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

L a i s v o s    v i e t o s    k l a s ė s e:

Priešmokyklinio ugdymo grupėje PUG

(su galimybe būti iki 17 val.) – 8

1 klasėje – 6
2 klasėje – 2

3 klasėje – 4
4 klasėje – 1

5 klasėje – 3
6 klasėje – 4

7 klasėje – 2
8 klasėje – 3


Išsami informacija: tel. 8 415 19 039, mob. 8 603 02 533

www.rekyvospm.com

 Šiaulių Rėkyvos progimnazija

Adresas: Poilsio g. 1, Šiauliai

MOKYKLOS TERITORIJA

SODAI: Aušrinės, Ąžuolo, Berželio, Draugystės, Gintaro, Gluosnio, Klevo, Kregždutės, Lakštingalos, Lelijos, Margių, Paparčio, Pavasario, Poilsio, Pumpuro, Purienos, Ramybės, Ramunės, Rasos, Rėkyvos, Rūtos, Sakalo,  Saulutės, Svajonės, Užuovėjos, Vaivorykštės, Vyturio, Žalgirio.

 GATVĖS: Bačiūnų, Dagilių, Dukto, Energetikų, Gailių, Genupio, Gervių, Jakštaičių, Karpio, Karpiškio, Kuosų, Lingailių, Mechanikų, Nykščio, Pakapės, Pempių, Pirties, Poilsio, Raisto, Raizgių, Strazdų, Šiaušės, Šviesos, Uldukų, Vasarotojų, Vilkurių, Vyturių.

          Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 5–8 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkursas „LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMAS“. Konkursą organizavo informacinių technologijų mokytoja Kristina Juodeikienė. Geriausi konkurso darbai pateikti tinklalapyje www.rekyvospm.com -> Galerija -> Piešinių konkursas. Konkurso laureatai surašyti žemiau esančioje lentelėje.

Eil. nr.

NOMINACIJA

Vardas, pavardė, mokykla

1.      

Labiausiai atitinkantis temą piešinys

Goda Urbonaitė, Šiaulių Rėkyvos progimnazija

2.      

Tautiškiausias piešinys

Lauryna Dulinskaitė, Šiaulių Rėkyvos progimnazija

3.      

Kūrybiškiausias piešinys

Gabrielė Filipavičiūtė, Šiaulių Rėkyvos progimnazija

4.      

Meniškiausias piešinys

Gintarė Vaišvilaitė, Šiaulių Salduvės progimnazija

5.    

Originaliausias piešinys

Martyna Tarosaitė, Šiaulių Salduvės progimnazija

Kotryna Šimkutė, Šiaulių Rėkyvos progimnazija

6.      

Išraiškingiausias piešinys

Saulė Brazytė, Šiaulių Rėkyvos progimnazija

7.      

Pilietiškiausias piešinys

Dominykas Šerkšnys, Šiaulių Salduvės progimnazija

Paulius Iljičiovas, Šiaulių Rėkyvos progimnazija

8.      

Labiausiai atspindintis istorinę atmintį piešinys

Austėja Balčiūnaitė, Šiaulių Rėkyvos progimnazija

9.      

Spalvingiausias piešinys

Džiaugsmina Jagminaitė, Šiaulių Rėkyvos progimnazija

 

Ačiū mokiniams už puikius piešinius.

2017 m. vasario 9 d. mieste vyko Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių Diktanto konkursas. Sveikiname 5B klasės mokinę Justę Tamošaitytę laimėjusią I vietą.

Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai  Neringai Vaidilienei už mokinės paruošimą.