2022-2023 m. m. ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

 

Atostogos

Į mokyklą grįžta

Pastabos

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

2022 m. lapkričio 7 d.

 

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

2023 m. sausio 9 d.

 

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

2023 m. vasario 20 d.

 

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

2023 m. balandžio 17 d.

 

1-4 kl. – vasaros atostogos

2023 m. birželio 5 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

 

Dienų skaičius, skirtas mokinių pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai progimnazijoje 2022 - 2023 m. m., įgyvendinamai per ugdymo dienas, aprašytas ugdymo plano 20 punkte.