ŠIAULIŲ RĖKYVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA
GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS PATIRTIS

Šiaulių Rėkyvos pagrindinė mokykla įsikūrusi buvusiame E. Karpio dvare ant Rėkyvos ežero kranto. Dvaro teritorija, kurios plotas apie 14 ha (3 Karpio dvaro pastatai, vienintelė Lietuvoje šeimyninė kapavietė ant ežero kranto – Grabavičiaus kalnas, Rėkyvos bažnytėlė, kapinaitės, parkas, gandralizdis) yra saugotinų objektų sąraše. 1992 m . prie Rėkyvos ežero įkurtas botaninis – zoologinis draustinis, skirtas Rėkyvos apyežerio, pelkiniam kompleksui su būdinga augalija ir gyvūnija saugoti.
   

 
Pati mokyklos aplinka įtakoja pasirinkti ekologinio ugdymo kryptį, domėtis kultūros paveldu. Daug dėmesio skiriama ekologijos integravimui, ugdymo proceso efektyvinimui ir optimizavimui.

Gamtosauginis kodeksas

Laikykis mokyklos gamtosauginių taisyklių ir būsi laimingas !
Rūšiuok šiukšles, nes kiekviena šiukšlė turi savo vietą.
Nelaužyk medžių, nes tai tavo plaučiai.
Neteršk vandens, tu jį gersi.
Vandenį, elektrą taupyk, gerą daiktą įsigyk.
Tausok mokyklos inventorių.
Dviračiu važiuok – gamtą tausok.
Nerūkyk, nes tave patį surūkys...
Nedegink laužų mokyklos teritorijoje, nes ... nudegsi.
Pasodink gėlę, medį – gražu ir gera kvėpuoti.
Saugok gamtą, nes saugosi save.

      Su Šiaulių miesto administracijos Aplinkos skyriumi mokykla bendradarbiauja jau penkerius metus. Kasmet dalyvaujame skyriaus organizuojamame gamtosauginių švietėjiškų projektų konkursuose. Šiais metais Aplinkos skyrius finansuoja vieną švietėjišką mokyklos projektą, taip pat finansuoja mokyklos leidžiamą knygą apie Rėkyvos ežerą. Rėkyvos seniūnija yra mūsų atliekamos veiklos (akcijų, projektų, švenčių ) ne tik rėmėjai, bet ir partneriai. Daromi bendri projektai, statomi informaciniai stendai. Ruošiamas Rėkyvos parko rekonstrukcijos planas.
      Bendradarbiaujame su Šiaulių urėdijos Rėkyvos girininkija. Įrengta Miško klasė Dukto miške, pasodinta apie 1000 medelių sodinukų, organizuota akcija „Baltasis badas“.
      Bendradarbiaujame su mokykla – darželiu „Bangelė“. Kartu ruošiame tarptautinę aplinkosaugos konferenciją.
      Dalyvavimas Gamtosauginių mokyklų programoje pagerino atliekamos veiklos kokybę, padėjo atidžiau įvertinti mokyklos aplinkos situaciją ir numatyti priemones ją keisti. Mokyklos bendruomenė aktyviai įsijungė į programą: Rėkyvos įstaigose išplatinti aplinkosauginiai lankstinukai, mokiniai ir mokyklos darbuotojai taupo elektrą, vandenį. Rėkyvos pagrindinės mokyklos mokytojai, mokiniai dalyvauja Šiaulių apskrities, respublikinėse konferencijose, seminaruose, kuriuose pristato mokyklos patirtį, aplinkosaugines inovacijas.
      Rėkyvos seniūnija toliau dalyvauja bendrame Danijos, Švedijos ir Lietuvos projekte, kurio tikslas Rėkyvos gyvenvietėje įrengti atliekų rūšiavimo aikštelę pagal europinius standartus.
      Dalyvaujant gamtosauginių mokyklų programoje sulaukėme dėmesio iš užsienio mokyklų. Užmezgėme ryšius su škotų, italų, slovakų mokyklomis.
Nuo 1998 m. Šiaulių Rėkyvos pagrindinės mokyklos prioritetinės veiklos sritys – ekologija, kultūros paveldas, sveika gyvensena. Mokykla aktyviai dalyvauja įvairiuose miesto, respublikos, tarptautiniuose projektuose.