ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA  
  NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VALANDŲ PASKIRSTYMAS
  2022-2023 m. m.    
           
Eil.
Nr.
Būrelis, studija, klubas Vadovas Val.
 viso
Klasė,
grupė
 
1 Būrelis "Aukime, kurkime,
 svajokime"
Ravkienė V. 1 4A  
2 Dainavimo studija Bacienė N. 2 2-8 kl.  
3 JEB "Žaliasis žiogas" Valatkevičienė I. 1 3B  
4 Sporto būrelis "Sportiniai žaidimai" Mačikunytė J. 2 1-4 kl.  
5 Sporto būrelis "Sportuoju-stiprėju" Mačikunytė J. 2 5-8 kl.  
6 Būrelis "English is Fun" Ramonienė R. 1 5-8 kl.  
7 Pirmieji finansiniai įgūdžiai Kievišienė I. 1 1-4 kl.  
8 Jaunieji lyderiai Kievišienė I. 2 4-8 kl.  
9 Šokių būrelis "Žalia!" Lukavičienė I. 2 3A  
10 Meno terapija Rozgaitė-Udrienė D. 2 5-8 kl.  
11 Augu su menu Rozgaitė-Udrienė D. 2 2-4 kl.  
12 Informatikos būrelis Steponavičienė Ž. 1 5-8 kl.  
13 Šaulių būrelis Keras V. 1 5-8 kl.