Progimnazijos savitumą puoselėjanti, atvira ir besimokanti bendruomenė, tęsianti ir kurianti tradicijas.


MISIJA

Teikti kokybišką, šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį pradinį ir pagrindinį (I dalies) išsilavinimą, ugdyti aktyvų demokratinės visuomenės pilietį, atsakingą, ekologiškai raštingą žmogų, puoselėjantį bendražmogiškąsias vertybes


FILOSOFIJA

Visų mokslų raktas yra klaustukas. (H. Balzakas)


VERTYBĖS

Sąmoningumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, pagarba, tikėjimas, kultūra, šeima, dėkingumas, meilė, tolerancija...