Šiaulių Rėkyvos progimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketos

2020 - 2021 m. m. progimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketa
2019 - 2020 m. m. progimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketa

2018 - 2019 m. m. progimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketa

2015 - 2016 m. m. progimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketa

Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modelis 

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika  

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio schema 2 priedas

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara 1 priedas

Įsakymas dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo

 

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Pirmininkė:

Irena Roikienė, formaliojo ugdymo koordinatorė;

Nariai:

Daiva Rozgaitė – Udrienė, dailės, technologijų mokytoja;

Ignas Augustinas, informacinių technologijų mokytojas;

Dalia Narkienė, matematikos  mokytoja;

Violeta Gliaudienė, lietuvių kalbos mokytoja;

Virginija Tunikaitytė, pradinių klasių mokytoja