Prašymai į 1-8 klases priimami,

vadovaujantis priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu. 

Į mokyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis mokyklai Savivaldybės tarybos sprendimu priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje

Kurioje aptarnaujamoje teritorijoje esate galite pasitikrinti čia.

Per elektroninę sistemą prašymus turi pateikti tėvai (globėjai, rūpintojai):

 • būsimųjų pirmokų,
 • būsimųjų penktokų, keičiančių mokyklas,
 • kitų klasių mokinių, keičiančių mokyklas,
 • mokinių, pereinančių iš progimnazijos į gimnazijas,
 • atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių.

Reikia užsiregistruoti e. sistemoje. Kviečiame pasižiūrėti daugiau informacijos apie priėmimą ir e. sistemos pristatymą paspaudus šią nuorodą:

Ne per elektroninę sistemą mokyklos direktoriui progimnazijos nustatytos formos prašymą  turi pateikti tėvai (globėjai, rūpintojai) mokinių, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą –penktą klasę toje pačioje mokykloje.

Tėvų prašymai, kiti dokumentai dėl mokinių, kurie mokysis Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje nuo  2023 m. rugsėjo 1 d., priimami nuo 2023 m. kovo 1 d. 8.00 val.  progimnazijos raštinėje pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.30 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.00 val. 

Informacija teikiama telefonu (8 41) 51 90 39 arba el. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA:

Pirmininkė Irena Roikienė, l.e.p. formaliojo ugdymo skyriaus vedėjos pareigas.
Nariai:

Rima Piniauskienė, ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja,

Ligita Stankuvienė, raštinės( archyvo)vedėja,
Alma Girdvainienė, socialinė pedagogė,
Virginija Tunikaitytė, pradinių klasių mokytoja,

Ina Rimkuvienė, istorijos, rusų kalbos mokytoja,
Loreta Papolskienė, administratorė.

Prašymai nuo 2023 m. kovo 1 d. iki balandžio 15 d. priimami, jei vaikas, mokinys:

 1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
 3. nuomojasi gyvenamąjį būstą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, užregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).

Asmenys, nurodyti 1-3 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 15 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 42 punktu į likusias laisvas vietas.

Nuo einamųjų metų gegužės 20 d. prasideda priėmimas į laisvas vietas. Pirmumo teise į likusias laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

 1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
 3. mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys asmenys, nepateikę prašymo iki balandžio 15 d.
 4. ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių mieste registruoti vaikai (mokiniai);
 5. kitose savivaldybėse registruoti mokiniai, kurie einamaisiais metais mokosi miesto bendrojo ugdymo mokyklose.

Iki 2023 m. birželio 20 d. progimnazija sudaro galutinį priimamų į naujai formuojamas klases mokinių sąrašą, kuris patvirtinamas progimnazijos direktoriaus įsakymu.

Priimant vaiką į mokyklą, turi būti patikrinta jo sveikata Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir švietimo įstaigai pateikti šie dokumentai:

Būsimiems 1 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) e. prašymas;
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

Būsimiems 5 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) popierinis prašymas arba e. prašymas;
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija (iki birželio 30 d.);
 4. nacionaliniai mokinių pasiekimai (NMPP), mokymosi aprašai.

Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai pateikia papildomai vieną iš šių dokumentų:

 1. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar jo kopiją;
 2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar jo kopiją;
 3. pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Nuotraukos (mokinio elektroniniam pažymėjimui) FAILAS, kurio formatas:
                  jpg., 22x26 mm, skiriamoji geba 1200x1200,
                  spalvinė gama – RGB
                  plotis (Width): 295 pixels
                  aukštis (Height): 380 pixels
                  tankis (Resilution): 300dpi

Mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentas

 

MOKINIŲ PASKIRSTYMO Į KLASES TVARKOS APRAŠAS

 

Elektroninius dokumentus galite rasti paspaudę ant šios nuorodos