ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA

PROGIMNAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS

2022-2023 m. m.

Tarybos pirmininkas: Tamulis Kastytis, technologujų mokytojas

Tarybos pirmininko pavaduotoja: Sandra Baltrušaitienė, spec. pedagogė, logopedė

Nariai:

Irma Radvilė, gamtos mokslų mokytoja

Rita Nemaniūnienė, tėvų atstovas

Kristina Černova, tėvų atstovė

Kristina Navickienė, tėvų atstovė

Bula Arinijus, mokinių atstovas (8 klasė)

Pladytė Urtė, mokinių atstovė (7A klasė)

 

 TIKSLAS: telkti progimnazijos bendruomenę ugdymo proceso kokybės gerinimui ir svarbiausių progimnazijos uždavinių įgyvendinimui.