PEDAGOGAI

Mokytojo pavardė, vardas                    

Dalykas, kvalifikacinė kategorija

Augustinas Ignas

Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas

Bacienė Nijolė

Muzikos vyresnioji mokytoja

Žmogaus sauga mokytoja

Baltrušaitienė Sandra

Spec. pedagogė, logopedė metodininkė

Dambrauskienė Rūta

Pradinių klasių mokytoja

Spec. pedagogė

Daukšienė Vida

Tikybos vyresnioji mokytoja

Etikos mokytoja

Gedminas Artūras

Geografijos vyresnysis mokytojas

Girdvainienė Alma

Vyresnioji soc. pedagogė

Gliaudienė Violeta

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Grigelienė Inga

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gaižauskaitė Audronė Psichologo asistentė

Kievišienė Ilona

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Lukavičienė Ilona

Šokių mokytoja metodininkė

Mačikunytė Jurgita

Fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Mikučiauskienė Rita

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Narkienė Dalia

Matematikos vyresnioji mokytoja

IT vyresnioji mokytoja

Nečajeva Violeta

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Radvilė Irma

Gamtos ir žmogaus, biologijos

Fizikos vyresnioji mokytoja

Chemijos mokytoja

Ramonienė Rita

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Ravkienė Vita

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Rimkuvienė Ina

Istorijos mokytoja metodininkė

Rusų kalbos mokytoja

Rozgaitė-Udrienė Daiva

Technologijų mokytoja metodininkė

Dailės mokytoja

Roikienė Irena  Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Rupšienė Ingrida

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Tamulis Kastytis

Technologijų vyresnysis mokytojas

Tunikaitytė Virginija

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Valatkevičienė Irena

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Vitkauskienė Rima

Matematikos mokytoja metodininkė

Šurnaitė-Plauškienė Laima

Visos dienos mokyklos grupės mokytoja

Steponavičienė Živilė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė