ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS

KLASIŲ VADOVŲ SĄRAŠAS

Mokytojo pavardė, vardas

Klasė

Grigelienė Inga

1A

Dambrauskienė Rūta

1B

Tunikaitytė Virginija

2A

Rupšienė Ingrida

2B

Kievišienė Ilona

3A

Valatkevičienė Irena

3B

Ravkienė Vita

4A

Nečajeva Violeta

4B

Rozgaitė-Udrienė Daiva

5A

Radvilė Irma

5B

Mikučiauskienė Rita

6

Mačikunytė Jurgita

7A

Rimkuvienė Ina

7B

Narkienė Dalia

8