Statinių techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartis

 

 

 Rėkyvos progimnazijos viešųjų pirkimų planas

 

DECENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS 

 

 2022 m. viešųjų pirkimų planas 

 

 2019 metais numatomų pirkti mokyklos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas


2018 metais numatomų pirkti mokyklos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas


Įvykusio konkurso CPO102093 laimėtojas:
1. 2384.31 - 0.00000 - Energijos tiekimas, UAB
Pirkėjas: Šiaulių Rėkyvos progimnazija


Pirkimai CVP IS MOKINIŲ MAITINIMAS

Pradžia 2017-06-16, pabaiga 2017-06-28

Supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausos sąlygos dėl mokinių maitinimo


Susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis CVP IS sistemoje gautais pasiūlymais vyko 2017 m. birželio 28 d. 11.00 val. Rėkyvos progimnazijos viešojo pirkimo komisijos posėdyje, kuris vyko Šiaulių Rėkyvos administracijos kab., adresu Poilsio g.1,, Šiauliai. 
Konkursą dėl mokinių maitinimo laimėjo - Uždaroji akcinė bendrovė „Averita“. Sutartis bus sudaroma nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
Mokinių maitinimo paslaugų viešojo pirkimo - pardavimo sutartis. 2017m. rugpjūčio 31 d.  

Rėkyvos progimnazijos viešųjų pirkimų taisyklės

Rėkyvos progimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės