Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. IVketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. III ketvirtis
Mokėtinų sumų ataskaita 2020 m. kovo 31 d Nr. BD-27
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirtinė ataskaita 2020 m. kovo 31 d.  Nr. BD-21
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2020 m. kovo 31 d.  Nr. BD-20
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2020 m. kovo 31 d.  Nr. BD-19
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2020 m. kovo 31 d.  Nr. BD-18
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2020 m. kovo 31 d.  Nr. BD-17
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirtinė ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-5
Mokėtinų ir gaunamų sumų ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d Nr. BD-4
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-3
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-2
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-1
Mokėtinų ir gaunamų sumų ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-69
 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-67
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-66
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-65

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita pagal 2019-09-30 duomenis

Mokėtinų ir gaunamų sumų ataskaita 2019 m. kovo 31 d.  Nr. BD-35
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2019 m. kovo 31 d.  Nr. BD-29
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2019 m. kovo 31 d.  Nr. BD-28
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2019 m. kovo 31 d.  Nr. BD-30
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita pagal 2019-03-31 duomenis

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį
III ketv. finansinės atskaitomybės ataskaitos
2018 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2018 m. II ketv. finansinės atskaitomybės ataskaitos
2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
Mokėtinų ir gaunamų sumų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-8
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-7
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-6
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-5
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-4
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-3
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-2
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-1
Aiškinamasis raštas dėl Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 2017 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų
Mokėtinų ir gaunamų sumų ataskaita 2017 m. birželio 30 d.  Nr. BD-94
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-92
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirtinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-92
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-91
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-90
Pailgintų priešmokyklinio ugdymo grupių atidarymas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-89
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-88
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-87
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-86
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Aiškinamasis raštas dėl Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų
Mokėtinų ir gaunamų sumų ataskaita 2017 m. birželio 30 d.  Nr. BD-74
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirtinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.  Nr. BD-72
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.  Nr. BD-70
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.  Nr. BD-69
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.   Nr. BD-68
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.  Nr. BD-67
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.   Nr. BD-66
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.  Nr. BD-65
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.  Nr. BD-64
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies 2017 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita
 Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita 2017 m. kovo 31 d.  Nr. BD-43 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. kovo 31 d.  Nr. BD-42 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. kovo 31 d.  Nr. BD-41 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. kovo 31 d.  Nr. BD-39 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. kovo 31 d.  Nr. BD-40 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Pažyma dėl finansavimo sumų Nr. BD-47
Mokėtinų ir gautinų sumų metinė ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. Nr. BD-8
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. Nr. BD-5
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. Nr. BD-4
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. Nr. BD-3
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. Nr. BD-2
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. Nr. BD-1