Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Roikienė Irena, lep. formaliojo ugdymo skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė;

Baltrušaitienė Sandra, spec. pedagogė, logopedė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Dambrauskienė Rūta, komisijos sekretorė;

Gaižauskaitė Audronė, psichologo asistentė, komisijos narė;

Girdvainienė Alma, socialinė pedagogė, komisijos narė;

Grigaitienė Daina, ikimokyklinio ugdymo skyriaus socialinė pedagogė, komisijos narė;

Juzumienė Ieva, ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedė, komisijos narė;

Kievišienė Ilona, pradinių klasių mokytoja, komisijos narė;

Nemaniūnienė Rita, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, komisijos narė;

Piniauskienė Rima, ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja, komisijos narė;

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, komisijos narė.