Bendri dokumentai

Sąsiuvinių tvarkymas

Rekomendacijų specialistams, kompleksiškai dirbantiems su socializacijos problemų turinčiais vaikais ir jų tėvais sąvadas

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigoje aprašo pakeitimas

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigoje

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokamų paslaugų įkainių

Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimas

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir jo prieinamumo nepilnamečiams problema ir jos sprendimo būdai

 

Dokumentai tėvams

Prašymas dėl priėmimo į Rėkyvos progimnazijos pirmą klasę  
Prašymas dėl priėmimo į Rėkyvos progimnaziją
Prašymas vykti su tėvais į pažintinę/poilsinę kelionę
Prašymas dėl mokymosi į tęsimo penktoje klasėje
Prašymas dėl tikybos ar etikos lankymo
Tėvų prašymas
Prašymas dėl aktyvaus judėjimo pratybų lankymo
Prašymas paaiškinimas mokinio
Ekskursija tėvų sutikimas
Mokinių išvykų su tėvais tvarkos aprašas
Prašymas dėl išvykų su tėvais
Prašymas dėl priėmimo į modulio lankymo
Prašymas dėl priėmimo būrelio lankymo
Prašymas dėl išėjimo iš mokyklos
Mokinio prašymas
Tėvų prašymas
Prašymas dėl mokymosi tęsimo penktoje klasėje
Praleistų pamokų teisinimo lapas

 

Dokumentai mokytojams

Rėkyvos progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2018 m. Prevencijos priemonių ataskaita

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas
Prašymas vykti su tėvais į pažintinę/poilsinę kelionę
Išvykų, su klase, prašymas
Mokytojų prašymas
Prašymas
Ekskursijos planas
Prašymas dėl išvykimų už mokyklos ribų
Pamokos plano forma
Renginio aprašymo forma

Apsilankymo mokinio namuose aktas

Saugaus elgesio instruktažo lentelė
Klasės vadovo veiklos planas
Prašymas dėl priėmimo į modulio lankymo
Prašymas dėl priėmimo būrelio lankymo
Mokinio prašymas
Praleistų pamokų teisinimo lapas