KVIEČIAME  MOKYTIS

priešmokyklinukus, būsimuosius pirmokus

ir mokinius į 2-8 klases

ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJOJE

2017-2018 m. m.

Prašymai priimami iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

L a i s v o s    v i e t o s    k l a s ė s e:

Priešmokyklinio ugdymo grupėje PUG

(su galimybe būti iki 17 val.) – 8

1 klasėje – 6
2 klasėje – 2

3 klasėje – 4
4 klasėje – 1

5 klasėje – 3
6 klasėje – 4

7 klasėje – 2
8 klasėje – 3


Išsami informacija: tel. 8 415 19 039, mob. 8 603 02 533

www.rekyvospm.com

 Šiaulių Rėkyvos progimnazija

Adresas: Poilsio g. 1, Šiauliai

MOKYKLOS TERITORIJA

SODAI: Aušrinės, Ąžuolo, Berželio, Draugystės, Gintaro, Gluosnio, Klevo, Kregždutės, Lakštingalos, Lelijos, Margių, Paparčio, Pavasario, Poilsio, Pumpuro, Purienos, Ramybės, Ramunės, Rasos, Rėkyvos, Rūtos, Sakalo,  Saulutės, Svajonės, Užuovėjos, Vaivorykštės, Vyturio, Žalgirio.

 GATVĖS: Bačiūnų, Dagilių, Dukto, Energetikų, Gailių, Genupio, Gervių, Jakštaičių, Karpio, Karpiškio, Kuosų, Lingailių, Mechanikų, Nykščio, Pakapės, Pempių, Pirties, Poilsio, Raisto, Raizgių, Strazdų, Šiaušės, Šviesos, Uldukų, Vasarotojų, Vilkurių, Vyturių.