Gerbiami Tėveliai, kviečiu vaikų profilaktinio sveikatos patikrinimo neatidėlioti paskutinėms vasaros dienoms. Vaikų sveikata pradėkite rūpintis jau dabar, nes reikia apsilankyti ne tik pas šeimos ar vaikų gydytoją, bet ir pas odontologą. Susirūpinti turėtų ir tie, kuriems reikalinga specialistų-konsultantų (okulistų, kardiologų, endokrinologų ar kt.) išvada. Vaiko sveikatos pažymėjimą, forma Nr.027-1/a, į progimnaziją turite atnešti ir klasės vadovui paduoti iki rugsėjo 15 d.

R. Vitkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui