Iš  2021m. birželio 28 d. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos administracijos tarybos posėdžio protokolo  Nr. PR7-6

  1. Dailės ir technologijų mokytojo konkurse dalyvavo 11 mokytojų.
  2. Konkurso nugalėtoja - dailės mokytoja ir technologijų mokytoja metodininkė Daiva Rozgaitė – Udrienė.