Šiaulių m. tarybos sprendimu rugsėjo 28 d. - spalio 11 d. 6-8 klasių mokinių ugdymas(is) bus vykdomas nuotoliniu būdu, o 1-5 klasių mokinių ugdymas(is) vyks kasdieninio ugdymo organizavimo forma.

6-8 klasių mokiniams tvarkaraštis, pamokų laikas nebus keičiamas – keisis tik ugdymo aplinka, bus dirbama virtualiame aplinkoje.

Iškilus klausimams dėl nuotolinio ugdymo(si) organizavimo rašykite į TAMO dienyną arba telefonu 8 603 02 533