Brangūs Šiaulių Rėkyvos progimnazijos bendruomenės nariai,
nuoširdžiai dėkoju Jums, kad kiekvienais metais pagal galimybes remiate mūsų mokyklą, skirdami 2 proc., o nuo 2020 m. – 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Materialinė bei kitokia parama labai reikalinga. Jūsų dėka mokykla tampa saugesne, patrauklesne, labiau atitinkančia mūsų visų lūkesčius.

Už 2018 m. gautos paramos lėšos (983 Eur) buvo tikslingai panaudotos 2019 m. mokyklos ugdymo(si) bazės turtinimui.

Mokinių skatinimui - 345 Eur;  mokinių draudimas – 120 Eur; progimnazijos aplinkos priežiūrai – 120 Eur; žaliosios klasės rekonstrukcijai – 363 Eur; progimnazijos e svetainės priežiūrai – 72 Eur.   Viso  - 1029 Eur. Likutis paramos fonde – 1277 Eur.

Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir vėl kviečiame skirti už 2019 metus 1,2 procento pajamų mokesčio progimnazijai. Nutarę šią paramą skirti mokyklai, Jūs galite nuo 2020 m. sausio 1 d. tai padaryti asmeniškai užpildę specialios formos FR0512 (4 versija) prašymą ir pateikę jį elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS).

Rekvizitai 1,2 procentų paramai skirti:

1.       Jūsų asmens kodas;

2.     Jūsų telefono numeris;

3V. Jūsų vardas;

3P. Jūsų pavardė;

4.        Jūsų adresas;

5.       Rašyti 2019.

6S. Žymėti varnele.

E1 laukelyje rašyti – 2;

E2 laukelyje rašyti – 190530316;

E3 laukelyje rašyti – PARAMA;

E4 laukelyje rašyti – 1,2 arba kitas nedidesnis skaičius.

E5 laukelyje rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik už 2019 metus, rašykite 2020 m., jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus (2021 m., 2022 m., 2023 m.) iki kurių skiriate paramą.

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190530316.
Paramos gavėjo pavadinimas – ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA.

Primename, kad šią paramą Jūs galite skirti iki 2020 metų liepos 1 dienos.

Pagarbiai direktorius Romas Senkus

 Specialią prašymo formą, užpildymo ir pateikimo taisykles galima gauti VMI arba interneto adresais:

FR0512 (4 versija) forma FR0512 (4 versija) užpildymo instrukcija