Mokykloje vyks nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2, 4 ir 6 klasėse. Informaciją rasite https://www.nec.lt/342/ Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkaraštis 2018-2019 m. m. https://www.nec.lt/failai/7893_NMPP2019_grafikas_2.pdf.