Tai atsinaujinimo, susitaikymo ir atgaivos metas. Naujųjų naktis lai atneša Jums malonių dovanų, žvalų ir vėjuotą ūpą, šaltis stiprina jėgas. O Kalėdų šventė - naujų gyvenimo permainų, neapsakomo džiaugsmo ir vilties, kad gyventi verta ir prabėgę metai neprabėgo veltui.

Su nauja viltimi, laimę ir šiluma Jūsų namams!

Romas Senkus, progimnazijos direktorius

Rima Vitkauskienė, pavaduotoja ugdymui