1. Mokiniai rašo standartiniuose sąsiuviniuose. Jų skaičių nustato mokytojas.

2. Viršelyje užrašomas mokyklos pavadinimas, mokinio vardas ir pavardė, sąsiuvinio paskirtis:

3. Iš sąsiuvinio neleidžiama plėšyti lapų. Naujas sąsiuvinis pradedamas tik prirašius senąjį.

4. Sąsiuviniuose mokiniai rašo tik mėlynos spalvos rašikliais.

5. Rašant kontrolinius darbus draudžiama naudotis korektoriais.

4. Mokinys, norėdamas ištaisyti klaidą, perbraukia klaidingai parašytą raidę ir virš jos užrašo reikiamą.

Mokinys, norėdamas pakeisti žodį, sakinį ar jo dalį, vienu brūkšniu išbraukia tai, kas nereikalinga, ir viršuj parašo kitus žodžius.

 Netinka keičiamus žodžius suskliausti ir palikti neišbrauktus.

5. Data rašoma dešinėje pastraipoje taip:

 rašant naujojo sąsiuvinio pirmame puslapyje: 2018 – 09 – 02

 rašant kituose puslapiuose: 09 – 03

6. Baigiant eilutę, neįžengiama į sąsiuvinio paraštę, nepaliekama nebaigtų eilučių prieš paraštę, išskirus tuos atvejus, kai baigiasi pastraipa.

7. Tarp antraštės ir teksto paliekama tuščia eilutė. Ją reikia palikti ir rašomojo darbo gale prieš kito darbo antraštę.

8. Sąsiuviniuose nurodoma rašomojo darbo rūšis ( diktantas, atpasakojimas), rašinio ar atpasakojimo tema arba pratimo Nr.

9. Tekstas pradedamas tame pačiame puslapyje, kur yra ir pavadinimas; negalima pavadinimo rašyti viename puslapyje, o darbą kitame.

 

 

ANTRAŠČIŲ PAVYZDŽIAI

Sąsiuvinių antraščių pavyzdžiai

 


     Šiaulių Rėkyvos progimnazijos

     5a klasės mokinės

     Žolės Žolytės

     lietuvių kalbos darbai

 

     lietuvių k. rašomieji darbai

     matematikos darbai

 

     Šiaulių Rėkyvos progimnazijos

     5a klasės mokinės

     Žolės Žolytės

     istorijos darbai

 

 


Rašomojo darbo pradžios pavyzdys

 

 

Diktantas

09 - 02

 

 

 

 

Autobuse

 

 

 

 

 

Posūkyje netikėtai išnyra geltonas autobusas. Stabteli stotelėje prie jau žaliuojančio

 

 

pušynėlio...

 

 

Reikalų rašto pavyzdys

 

DĖMESIO!

 

 

  Š. m. kovo 12 d. ( trečiadienį) 15 val. mokyklos aktų salėje įvyks raiškiojo skaitymo būrelio steigiamasis susirinkimas.

 

                                                                                                                                  Literatai

2018 – 09 – 09