2018 m. balandžio 24 d., antradienį, 16.30-19.00 val. vyks ATVIRŲ DURŲ DIENA.

Vyks individualūs pokalbiai su dalykų mokytojais, socialiniu pedagogu, spec. pedagogu, logopedu, mokyklos vadovais. Pokalbiuose su mokytojais turi dalyvauti ir vaikas.

Registruojantis prašome pasirinkti, kokiu metu ir kurį mokytoją ketinate aplankyti. Įrašykite savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Registracija pas mokytojus dalykininkus