Eil.
Nr.
Klasė Modulis,
 pasirenkamasis dalykas
Mokytojas 2A 2B 4 5 6A 6B 7 8
1 2A/2B klasės Modulis „Šokių sukūryje“ Ilona Lukavičienė  1 1            
2 4 klasė Matematikos modulis „Skaičių šalis“ Inga Grigelienė     1          
3 5 klasė Rusų kalbos modulis "Rusų kalbos pasaulyje" Ina Rimkuvienė       1        
4 5 klasė Matematikos  modulis "Pagilink matematikos žinias“ Rima Vitkauskienė       1        
5 6A klasė Lietuvių kalbos modulis “Taisyklingai rašau” Liudvika Kelpšienė         1      
6 6B klasė Lietuvių kalbos modulis “Lietuvių kalbos kertelėje” Neringa Vaidilienė           1    
7 6A/6B klasės Matematikos modulis “Skaičių pasaulis” Dalia Narkienė         0,5 0,5    
8  7 klasė Matematikos modulis “Sprendžiu, tvirtinu – žinau” Dalia Narkienė             1  
9 6B klasė Anglų kalbos modulis “English is Fun” Rita Ramonienė           1    
10 8 klasė Lietuvių kalbos modulis “Lietuvių kalbos gramatika” Neringa Vaidilienė               1
11 8 klasė Matematikos modulis “Uždavinių sprendimo praktikumas” Dalia Narkienė               1
12 8 klasė Anglų kalbos modulis “Gramatika, skaitymas, rašymas” Rita Ramonienė               1
13 5-8 klasės Ilgalaikės konsultacijos Liudvika Kelpšienė,
Irma Radvilė
      2