Eil.
Nr.
Būrelis, studija, klubas Vadovas Val.
 viso
Klasė,
grupė
1 Būrelis "Aukime, kurkime,
 svajokime"
Ravkienė V. 1 4A/4B 
2 Gamtamokslinis ugdymas 4A klasėje Ravkienė V. 1 4A 
3 Ansamblis “Debesėlis” Bacienė N. 2 1-8 kl.
4 Laisvalaikio klubas "Mes" Tamulis K. 1 6-7 kl.
5 Folklorinis ansamblis „Rėkyvėlė“ Valatkevičienė I. 1 3A/3B
6 Gamtamokslinis ugdymas 3B klasėje Valatkevičienė I. 1 3B
7 Sporto būrelis "Sportuoju-stiprėju" Mačikunytė J. 1 5-8 kl.
8 Sporto būrelis "Sportiniai žaidimai" Mačikunytė J. 1 1-4 kl.
9 Gamtamokslinis ugdymas 3A klasėje Kievišienė I. 1 3A/3B
10 Jaunųjų lyderių klubas Kievišienė I. 2 4-8 kl.
11 Būrelis "Suktukas" Nečajeva V. 1 3B, 4A, 4B
12 Gamtamokslinis ugdymas 4B klasėje Nečajeva V. 1 4B
13 Būrelis "Spalvoti pieštukai" Mikulienė Aušra 1 5-8 kl.
14 SUP mokiniams „Kuriu ir augu“ Dambrauskienė R. 1 1B
15 IT būrelis "IT gudrybės" Juodeikienė K. 1 4A/4B
16 Būrelis "Mes gamtos vaikai" Grigelienė I. 1 1A