Laisvos mokymosi vietos
2017-2018 m. m.
 

Priešmokyklinio ugdymo grupė - 8 laisvos vietos

1 klasė - 1 laisva vieta

2 klasė - 1 laisva vieta

3 klasė - 4 laisvos vietos

4 klasė - 0 laisvų vietų

5 klasė - 3 laisvos vietos

6 klasė - 6 laisvos vietos

7 klasė - 2 laisvos vietos

8 klasė - 3 laisvos vietos