ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA

 PROGIMNAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS

 2018-2019 m. m.

 Tarybos pirmininkas: Tamulis Kastytis, technologijų mokytojas

 Tarybos pirmininko pavaduotoja: Vita Ravkienė, pradinių klasių mokytoja

 Nariai:

 Dambrauskienė Rūta, pradinių klasių mokytoja

 Garnys Donatas, tėvų atstovas

 Sabulienė Ingrida, tėvų atstovė

 Četyrkinienė Jolita, tėvų atstovė

 Kančiauskytė Rugilė, mokinių atstovė (8 klasė)

 Vaičekauskaitė Adrijana, mokinių atstovė (8 klasė)

 Perskaudaitė Fausta, mokinių atstovė (6 klasė)


 TIKSLAS: telkti progimnazijos bendruomenę ugdymo proceso kokybės gerinimui ir svarbiausių progimnazijos uždavinių įgyvendinimui.