Laisvos darbo vietos 2017-2018 m. m. 

Šiaulių Rėkyvos progimnazija nuo 2017 09 01 priims į darbą pilnu etatu nuolatiniam darbui pradinių klasių vyresniąją mokytoją Ingą Grigelienę. 

Pridedame protokoląŠiaulių Rėkyvos progimnazija nuo 2017 09 01 priims į darbą pilnu etatu nuolatiniam darbui pradinių klasių mokytoją (visas darbo krūvis pagal neterminuotą darbo sutartį su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu).

Reikalavimai pretendentėms (-ams):

LR Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtinti kvalifikaciniai reikalavimai.

Atrankai pateikiami šie dokumentai:

  •           prašymas leisti dalyvauti atrankoje,
  •           asmens tapatybę patvirtinančiojo dokumento kopija,
  •           išsilavinimą patvirtinančiojo dokumento kopija,
  •           gyvenimo aprašymas,
  •           pedagogo kvalifikaciją patvirtinančiojo dokumento kopija,
  •           buvusių darboviečių rekomendacijos arba motyvacinis laiškas (pageidautina).

Dokumentus registravimui prašome pateikti:

         progimnazijos raštinėje iki 2017 06 20 dienos adresu Poilsio g.1, Šiauliai. Raštinės darbo laikas - kasdien, šiokiadieniais, 8.00-17.00 val.

arba

       siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Reikalavimai:

• aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas (būtina mokytojo/pedagogo kvalifikacija);

• komunikacija gimtąja kalba (lietuvių kalba);

• gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;

• gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;

Privalumai:

komunikacija užsienio kalbomis (anglų ar kitos ES kalbos);

• gebėjimas taikyti informacines technologijas (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);

• dalyvavimas konkursuose, projektuose, gamtosauginių mokyklų ir sveikatą skatinančių mokyklų programose.

Pasiteirauti galima telefonu 8 41519039.

Reikalavimus atitikę (atrinkti) pretendentės (-ai) bus kviečiami į pokalbį progimnazijoje iki 2017 06 23 d. asmeniškai sutartu laiku.

Galutinis sprendimas dėl priėmimo į darbą pretendentėms (-ams) bus paskelbtas iki 2017 06 26 d.

 Administracija