ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS
PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
2018-2019 m. m.

 

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

El. adresas

Pareigos

Kvalifikacinė
kategorija

Auklėjama
klasė

 1.  

Aksomaitienė Evelina

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anglų kalbos mokytoja

Vyresn. mokytoja

-

 1.  

Bacienė Nijolė

oratorija@gmail.com

Muzikos mokytoja

Žmogaus saugos mokytoja

Vyresn. mokytoja

 

Mokytoja

5A

 1.  

Barškietė Sandra

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spec. pegdagogė, logopedė

Metodininkė

-

 1.  

Daukšienė Vida

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tikybos mokytoja

Vyresn. mokytoja

-

 1.  

Gedminas Artūras

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Geografijos mokytojas

Vyresn. mokytojas

-

 1.  

Girdvainienė Alma

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Socialinė pedagogė

Vyresn. socialinė pedagogė

-

 1.  

Greviškienė Ilona

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spec. pedagogė

Metodininkė

-

 1.  

Grigelienė Inga

manodrauge@gmail.com

Pradinių klasių mokytoja

Vyresn. mokytoja

1A

 1.  

Juodeikienė Kristina

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacinių technologijų mokytoja

Vyresn. mokytoja

6

 1.  

Kelpšienė Liudvika

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lietuvių kalbos mokytoja

Metodininkė

-

 1.  

Kievišienė Ilona

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių mokytoja

Metodininkė

3A

 1.  

Lukavičienė Ilona

i.lukaviciene@gmail.com

Šokio mokytoja

Metodininkė

-

 1.  

Mačikunytė Jurgita

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kūno kultūros mokytoja

Vyresn. mokytoja

-

 1.  

Mikulienė Aušra

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technologijų mokytoja

Dailės mokytoja

Vyresn. mokytoja

Mokytoja

-

 1.  

Narkienė Dalia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matematikos mokytoja

Vyresn. mokytoja

8

 1.  

Nečajeva Violeta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių mokytoja

Vyresn. mokytoja

4B

 1.  

Radvilė Irma

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja

Chemijos, fizikos mokytoja

Vyresn. mokytoja

 

Mokytoja

5B

 1.  

Ramonienė Rita

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Anglų kalbos mokytoja

Vyresn. mokytoja

-

 1.  

Ravkienė Vita

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių mokytoja

Metodininkė

4A

 1.  

Rimkuvienė Ina

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Istorijos mokytoja

Rusų kalbos mokytoja

Vyresn. mokytoja

Mokytoja

7

 1.  

Senkus Romas

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktorius

-

-

 1.  

Tamulis Kastytis

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technologijų mokytojas

Vyresn. mokytojas

-

 1.  

Tunikaitytė Virginija

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių mokytoja

Metodininkė

2

 1.  

Vaidilienė Neringa

neringagin@inbox.lt

Lietuvių kalbos mokytoja

Etikos mokytoja

Vyresn. mokytoja

Mokytoja

-

 1.  

Valatkevičienė Irena

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių mokytoja

Metodininkė

3B

 1.  

Vitkauskienė Rima

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Matematikos mokytoja

-

Metodininkė

-

 1.  

Dambrauskienė Rūta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja

1B