Mokėtinų ir gaunamų sumų ataskaita 2018 m. birželio 30 d.  Nr. BD-69
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirtinė ataskaita 2018 m. birželio 30 d.  Nr. BD-67
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2018 m. birželio 30 d.   Nr. BD-66
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2018 m. birželio 30 d.   Nr. BD-65
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2018 m. birželio 30 d.   Nr. BD-64
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2018 m. birželio 30 d.   Nr. BD-64. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos pastato rekonstrukcija ir priestato statyba
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2018 m. birželio 30 d.   Nr. BD-63
Aiškinamasis raštas dėl Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti metinė ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-9
Mokėtinų ir gaunamų sumų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-8
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-7
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-6
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-5
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-4
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-3
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-2
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.  Nr. BD-1
Aiškinamasis raštas dėl Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 2017 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų
Mokėtinų ir gaunamų sumų ataskaita 2017 m. birželio 30 d.  Nr. BD-94
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-92
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirtinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-92
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-91
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-90
Pailgintų priešmokyklinio ugdymo grupių atidarymas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-89
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-88
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-87
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.  Nr. BD-86
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Aiškinamasis raštas dėl Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų
Mokėtinų ir gaunamų sumų ataskaita 2017 m. birželio 30 d.  Nr. BD-74
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirtinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.  Nr. BD-72
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.  Nr. BD-70
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.  Nr. BD-69
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.   Nr. BD-68
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.  Nr. BD-67
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.   Nr. BD-66
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.  Nr. BD-65
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.  Nr. BD-64
Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies 2017 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita
 Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita 2017 m. kovo 31 d.  Nr. BD-43 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. kovo 31 d.  Nr. BD-42 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. kovo 31 d.  Nr. BD-41 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. kovo 31 d.  Nr. BD-39 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita 2017 m. kovo 31 d.  Nr. BD-40 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Pažyma dėl finansavimo sumų Nr. BD-47
Mokėtinų ir gautinų sumų metinė ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. Nr. BD-8
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. Nr. BD-5
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. Nr. BD-4
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. Nr. BD-3
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. Nr. BD-2
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. Nr. BD-1
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Raštas dėl finansinės atskaitomybės 
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas prie 2014 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis
Aiškinamasis raštas prie 2014 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų